loader
Laden...
Opties

Opties

Deze site legt je alles uit over geld verdienen en de handel in opties: de verschillende soorten, de terminologie, de verschillende strategieën, de factoren die de optieprijs beïnvloeden en de risico’s van het gebruik van opties als handelsinstrument. Op deze pagina krijg je een globale uitleg over de materie; je zult eerst de basisprincipes moeten begrijpen voordat je eventueel de volgende stap kunt zetten en daadwerkelijk gaat handelen.

Wat zijn opties?

Een optie is een recht om binnen een vooraf bepaalde periode(of op de expiratiedatum), tegen een vooraf bepaalde prijs een vooraf bepaalde hoeveelheid van een onderliggende waarde te kopen of verkopen en wordt vastgelegd in een gestandaardiseerd contract. Een optie is dus een afgeleide van een onderliggende waarde, ook wel een derivaat genoemd. De optie heeft een bepaalde prijs, een bepaalde waarde die de optiepremie wordt genoemd. Laten we de terminologie eens op een rijtje zetten.

Uitoefenprijs: dit is de prijs waartegen de koper van de optie de onderliggende waarde mag kopen of verkopen.

Looptijd: dit is de periode dat de optie de koper het recht geeft en eindigt op de zogeheten expiratiedatum.

Onderliggende waarde: het financiële product waarop de optie betrekking heeft. Dit kan bijvoorbeeld een aandeel, een obligatie, een metaal, een beursindex, een grondstof of een valutapaar zijn.

Optiepremie: de waarde van de optie oftewel de prijs die moet worden betaald voor het recht dat de koper van de optie daarmee verkrijgt.

Call optie: geeft de koper het recht om de onderliggende waarde te kopen.

Put optie: geeft de koper het recht om de onderliggende waarde te verkopen.

Intrinsieke waarde: Het positieve verschil tussen de uitoefenprijs van de onderliggende waarde en de huidige koers van de onderliggende waarde. Bij een call optie is deze: uitoefenprijs minus koers, bij een put optie juist andersom. Als de uitkomst negatief is spreekt men van géén intrinsieke waarde (deze kan dus nooit negatief zijn).

Contractgrootte: de hoeveelheid onderliggende waarde waarop een optie betrekking heeft. Deze verschilt per onderliggend product. De contractgrootte van een optie is bijvoorbeeld bij aandelen vaak 100 aandelen en bij valutaopties vaak een bedrag van € 100.000.

In the money: een optie die intrinsieke waarde heeft.

At the money: een optie waarbij de uitoefenprijs rond de prijs van de huidige koers van de onderliggende waarde ligt.

Out of the money: Een optie die geen intrinsieke waarde heeft.

Europese opties: uitoefening van de optie mag uitsluitend op expiratiedatum gebeuren.

Amerikaanse opties:uitoefening van de optie mag gedurende de hele looptijd tot en met expiratiedatum gebeuren.

Voor meer uitleg verwijzen wij naar de vervolgpagina’s van deze website, waarbij tijdens het bespreken van de verschillende soorten opties en strategieën nader wordt ingegaan op de terminologie en begrippen.

Waardebepaling van de optie

De waarde van de optie is van meerdere factoren afhankelijk, waarbij moet worden aangetekend dat er zowel vaststaande als niet vaststaande factoren zijn. De onzekerheid over het koersverloop van de onderliggende waarde in de toekomst probeert men te bepalen door het inschatten van de volatiliteit: de beweeglijkheid van de prijs van het onderliggende product.

Factoren die invloed hebben op de hoogte van de optiepremie:

  • looptijd: hoe langer de looptijd hoe meer tijd het onderliggende product heeft om in waarde te stijgen of dalen. Anders gezegd, de kans op bewegelijkheid van de koers van het onderliggende product neemt toe naarmate de looptijd langer is. Hoe langer de looptijd van een optie, hoe hoger de premie.
  • uitoefenprijs: hoe hoger (bij een put optie) of hoe lager (bij een call optie) de uitoefenprijs hoe hoger de optiepremie.
  • prijs van de onderliggende waarde: hoe hoger de koers van het onderliggende product ten opzichte van de uitoefenprijs, hoe hoger (bij een call optie) of hoe lager (bij een putoptie) de optiepremie.
  • volatiliteit: hoe volatieler (verwachting) de koersontwikkeling van het onderliggend product, hoe hoger de optiepremie.
  • rentestand: hoe hoger de rentestand hoe lager de optiepremie voor een putoptie, bij een call optie werkt dit vice versa. De putoptie op aandelen als voorbeeld: de schrijver van de putoptie zal zijn risico willen afdekken. Omdat de koper het recht koopt de onderliggende waarde te kunnen verkopen in de toekomst, zou de schrijver dit, als hedge, meteen al kunnen doen. Met de verkoop van de onderliggende waarde ontvangt de schrijver van de optie een geldbedrag. Die opbrengst kan hij op de bank zetten en rente ontvangen. Hoe hoger deze rente, hoe meer ‘korting’ er gegeven kan worden op de (put) optiepremie.

Hefboomwerking van opties

Wanneer je in opties gaat handelen krijg je te maken met een hefboomwerking (ook wel leverage genoemd). Hiermee wordt bedoeld dat je met een kleinere inleg (lees: de optiepremie) eenzelfde grootte van positie kunt innemen als het geval zou zijn bij het handelen in de onderliggende waarde zelf. Er kan een beleggingspositie worden ingenomen waarbij de winst (of verlies) procentueel veel hoger uitwerkt dan het geval is bij handel in de onderliggende waarde zelf.

Laten we een optie op het aandeel Ahold als voorbeeld nemen. De waarde van dit aandeel staat rond de € 19.50. Een call optie op Ahold met uitoefenprijs € 19.50, expiratie volgende maand, heeft een premie van € 0.60 -, dan betaal je dus voor het recht om 100 (contractgrootte van de optie) aandelen Ahold in bezit te krijgen € 600,-. Zou je de aandelen nu fysiek in bezit willen hebben (om eenzelfde positie te verkrijgen) dan zou je geen € 600,- hoeven investeren, maar 100 x € 19.50 = € 1950,- moeten investeren. Als op expiratie het aandeel € 20,40 noteert verdien je met de optie € 300,-. Dit is een winst van 50%. Bij handel in het aandeel zelf zou de winst 4.6% (0.90/19,50) zijn geweest.

Optiestrategieën

Inmiddels weet je wat een call en een put optie is en dat je als koper van de optie een premie moet betalen. Nu zijn er vele strategieën denkbaar waarbij opties (koop en verkoop) gecombineerd worden. Hierdoor kun je specifieker op een bepaalde koersontwikkeling van het onderliggend product inspelen.

Ook kun je door het gebruik van combinaties van verschillende opties de totale premiekosten omlaag brengen of zelfs premie ontvangen. Let wel: tegenover een recht (optie koper) staat een plicht (optie schrijver), dus risico’s kunnen toenemen met het gebruik van een combinatie van opties.

Op de verschillende webpagina’s worden, vaak aan de hand van voorbeelden, vele optiestrategieën en bijhorende risico’s, premieopbrengsten of juist betalingen uitvoerig besproken.